Utökad Internet-kapacitet

Vår Internet-kapacitet är nu uppgraderad till 1000 Mbit/s med Redundans och Diversitet


Vi har samtidigt utökat trafikgränserna på våra tjänster.

Steg1: 10 GB/mån
Steg2: 50 GB/mån
Steg3: 100 GB/mån
Steg4: 200 GB/mån
Steg5: 400 GB/mån

VPS: 300 GB/mån

Dedikerade servrar: 1TB/månFörklaring till Redundans och Diversitet:

Redundans ger en extra, sekundär anslutning med samma kapacitet som den primära. Skulle primäranslutningen falla ur tar sekundäranslutningen över trafiken helt automatiskt. Diversitet skapar ännu högre tillgänglighet. Det ger dubbla anslutningar med varsin router och var sin kanalisation. De ansluts via skilda noder till var sin halva av det dubblerade stamnätet.
Aktuellt
Servicefönster 2015-08-26
Vi kommer mellan 2015-08-25 23:50 och 2015-08-26 00:50 att
Servicefönster 2014-08-13
Onsdag den 13/8 mellan kl 05.00-07.00 har vi ett servicefön